Spola katetern


I enstaka fall vara nödvändigt att spola den kvarliggande katetern. Detta gör man bara om man tror att det är stopp i den för att återställa flödet. Anledningen kan i så fall vara viskositeten på pleuravätskan eller ascitesvätskan

Information om spolning av katetern

Du behöver inte spola katetern i förebyggande syfte. Suget i vakuumflaskorna förhindrar vanligtvis att det blir stopp i katetern. Detta beror på att vakuumet suger loss eventuella partiklar som har fastnat i katetern. Gör så här om det ändå blir stopp i katetern:

  1. Överväg alternativet att det inte finns vätska.
  2. Tror du att det finns vätska och om påsar har använts för tappning, prova först att använda en vakuumflaska för att få loss eventuella partiklar.
  3. Om du inte får flöde med flaskan kan du spola katetern med hjälp av steril koksaltlösning, se instruktioner nedan.

Endast läkare, eller sjuksköterska på ordination av läkare, får spola katetern och man använder aseptisk teknik.

Om vätskan inte börjar rinna efter spolning bör man röntga patienten för att se vad det beror på (fackbildning eller avsaknad av vätska).

Nödvändigt material

  • Spolslang (art.nr. 50-7245A)
  • Ventillock (art.nr. 50-7235A) eller drainova® silikonlock (art.nr. 9060)
  • 3-vägskran
  • Spruta, 10-20 ml
  • NaCl 0,9 %
  • Alkoholbaserat desinfektionsmedel och kompress
  • Dränageset alternativt dränagepåse/flaska

Genomförande

Koppla spolslangen till trevägskranen

1 | Koppla 3-vägskranen med sprutan med NaCl 0,9% till spolslangen. Fyll sedan hela spolslangen med NaCl 0,9 % för att ta bort luften i slangen.

Ta b ort locket från kateterns säkerhetsventil

2 | Ta bort locket från katetern och släng det sedan.

desinficera kateterventilen

3 | Desinficera säkerhetsventilen.

koppla ihop spolslangen med kateterns säkerhetsventil

4 | Koppla ihop spolslangen med säkerhetsventilen på katetern och spola med NaCl 0,9 %. Aspirera sedan för att se om vätskan börjar rinna.

koppla bort spolslangen från kateterns säkerhetsventil

5 | Koppla bort spolslangen med tillbehör från kateterns säkerhetsventil. Dränera sedan vätskan med hjälp av ett dränageset (alternativt dränagepåse/flaska) enligt tillhörande bruksanvisning.

desinficera kateterventilen

6 | Desinficera säkerhetsventilen.

sätta på ett ventillock på katetern

7 | Sätt på ett nytt lock.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ