Produkter för vårdpersonal på sjukhus

fenik erbjuder olika varianter av kvarliggande katetrar för symptomlindring av recidiverande pleuravätska och ascites.Dessa hittar du i vår produktportfolio, liksom tillhörande material för dränage av vätskan.

Produkter för vårdpersonal på sjukhus

fenik erbjuder olika varianter av kvarliggande katetrar för symptomlindring av recidiverande pleuravätska och ascites.
Dessa hittar du i vår produktportfolio, liksom tillhörande material för dränage av vätskan.


Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ