Rutiner

Vi har sammanställt vår mångåriga erfarenhet i förslag på olika rutiner kring dränage av pleuravätska och ascites med kvarliggande kateter. Dessa kan vara särskilt relevanta för dig som kateterläggare. Förutom information om implantation hittar du även behandlingsförslag samt information till patienter och hemsjukvård.

Rutiner

Vi har sammanställt vår mångåriga erfarenhet i förslag på olika rutiner kring dränage av pleuravätska och ascites med kvarliggande kateter. Dessa kan vara särskilt relevanta för dig som kateterläggare. Förutom information om implantation hittar du även behandlingsförslag samt information till patienter och hemsjukvård.


1. Behandlingsförslag och dränageprotokoll


Med våra kvarliggande katetrar för recidiverande pleuravätska och ascites kan du enkelt ge patienten symptomlindring och livskvalitet. Patienten kan skrivas ut från sjukhuset i anslutning till kateterinläggningen. Därefter kan patienten enkelt själv dränera vätskan hemma, eller med hjälp av närstående eller hemsjukvård.

Denna behandlingsform ger patienten sin livskvalitet tillbaka, lindrar effektivt symptomen och avlastar samtidigt sjukhusets resurser.


2. Information till patienten


Dessa punkter bör du prata med din patient om vid ett informationssamtal före kateterinläggningen.


3. Före implantation


Planerar du att lägga in en kvarliggande kateter för dränage av pleuravätska eller ascites i hemmet? Då har vi lite förslag på rutiner som hjälper dig inför ingreppet.


4. Implantation – steg för steg


Att implantera katetern är ett minimalinvasivt ingrepp. Därefter ger katetern patienten möjlighet att dränera recidiverande pleuravätska och ascites utan sjukhusvistelse. Behandlingsformen höjer därmed patientens livskvalitet, lindrar effektivt symptomen och reducerar sjukhusets kostnader och resursanvändning.

Här är en översikt över rekommenderad implantation steg för steg, med exempel på implantation vid pleuravätska.


5. Kateterpass


Kateterpasset är ett krav enligt den nya lagen för medicintekniska produkter (MDR) som börjar gälla i maj 2021. En kvarliggande kateter räknas som ett implantat och då måste ett implantationskort medfölja produkten. Vi kallar alltså implantationskortet för ett kateterpass. Det höjer patientsäkerheten och innehåller all viktig information om katetern som ska implanteras. Med detta är det möjligt för patienter och läkare att spåra produkten tillbaka till tillverkaren. Vid eventuella komplikationer eller nödfall hittar man relevant medicinsk information om patienten och katetern i passet, samt rätt kontaktperson.


6. Material på sjukhus


Det finns olika alternativ på produkter för implantation och dränagetillbehör till katetern. En snabb överblick över dessa och andra tillbehör hittar du här.


7. Dränageanvisningar


En utförlig dränageanvisning och information om våra dränagesets hittar du i dokumentet Information för läkare och vårdpersonal. Vi rekommenderar även en gratis utbildning innan ni får er första patient, kontakta oss gärna!


8. Byta förband


Patienter med en kvarliggande kateter för dränage av pleuravätska och ascites bör byta förbandet minst 2 gånger per vecka. Vill du i lugn och ro se hur man byter förband? Inga problem, vi har sammanställt instruktioner för förbandsbyte.

Har du frågor kan du givetvis också gärna ta kontakt med oss personligen.


9. Information till hemsjukvården


Om patienten skrivs ut till en hemsjukvård kan denna behöva följande information.


10. Inför hemgång


Du har implanterat en kateter på grund av recidiverande pleuravätska eller ascites och kan nu skriva ut patienten från sjukhuset. Vad händer nu?

För att säkerställa en smidig hemgång har vi ställt samman lite information att tänka på i denna utskrivningsprocess.


11. Spola katetern


Beroende på vilken viskositet pleuravätskan eller ascitesvätskan har kan det i enstaka fall vara nödvändigt att spola katetern. Detta gör man bara om man tror att det är stopp i den för att återställa flödet. Endast läkare, eller sjuksköterska på ordination av läkare, får spola katetern och det görs med aseptisk teknik.


12. Explantation av katetern


När det kommer mindre än 50 ml vätska vid tre dränagetillfällen i rad, kan ett av nedanstående exempel vara orsaken:

  • Patientens sjukdomsförlopp gör att det inte bildas mer ascites eller pleuravätska.
  • En pleurodes har uppstått.
  • Katetern ligger i en ficka utan vätska.
  • Det är stopp i katetern. Om det inte kan avhjälpas med spolning kan man ta bort katetern.

Om du behöver ta bort katetern av någon anledning rekommenderar vi följande rutin:

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ