Rutiner

Vi har sammanställt vår mångåriga erfarenhet i förslag på olika rutiner kring dränage av pleuravätska och ascites. Dessa kan vara särskilt relevanta för dig som arbetar på sjukhusavdelningar. Förutom information om dränage med kvarliggande kateter hittar du även förslag på information till patienter och hemsjukvård.

Rutiner

Vi har sammanställt vår mångåriga erfarenhet i förslag på olika rutiner kring dränage av pleuravätska och ascites. Dessa kan vara särskilt relevanta för dig som arbetar på sjukhusavdelningar. Förutom information om dränage med kvarliggande kateter hittar du även förslag på information till patienter och hemsjukvård.


1. Behandlingsförslag och dränageprotokoll


Med våra kvarliggande katetrar för recidiverande pleuravätska och ascites kan du enkelt ge patienten symptomlindring och livskvalitet. Patienten kan skrivas ut från sjukhuset i anslutning till kateterinläggningen. Därefter kan patienten enkelt själv dränera vätskan hemma, eller med hjälp av närstående eller hemsjukvård.

Denna behandlingsform ger patienten sin livskvalitet tillbaka, lindrar effektivt symptomen och avlastar samtidigt sjukhusets resurser.


1. Utbildning


För oss står patienten i fokus. Följaktligen vill vi hjälpa er att ta hand om patienten på bästa sätt. Vi lägger därför stor vikt på hög service, vilket garanterar en professionell och komplett dränageutbildning.


2. Information till patienten


Dessa punkter bör du prata med din patient om vid informationssamtalet före kateterinläggningen.


3. Före implantation


Har du en patient som ska få en kvarliggande kateter för dränage av pleuravätska eller ascites? Då har vi lite förslag på rutiner som hjälper dig inför ingreppet.


4. Material på sjukhus


Det finns olika alternativ på produkter för implantation och dränagetillbehör till katetern. En snabb överblick över dessa och andra tillbehör hittar du här.


5. Dränageanvisningar


Utförliga dränageanvisningar och information om våra dränagesets hittar du i dokumentet Information för läkare och vårdpersonal. Vi rekommenderar även en gratis utbildning innan ni får er första patient, kontakta oss gärna!


6. Byta förband


Patienter med en kvarliggande kateter dränage av pleuravätska och ascites i hemmet bör byta förbandet minst 2 gånger per vecka. Vill du i lugn och ro se hur man byter förband? Inga problem, vi har sammanställt instruktioner för förbandsbyte.

Har du frågor kan du givetvis också gärna ta kontakt med oss personligen.


7. Information til hemsjukvården


Om ni skriver ut patienten till en hemsjukvård behöver de information som du hittar här.


8. Inför hemgång


Du har en patient som har fått en kvarliggande kateter för dränage av recidiverande pleuravätska eller ascites i hemmet. Nu kan du skriva ut patienten från sjukhuset. Vad händer då?

För att säkerställa en smidig hemgång har vi ställt samman lite information att tänka på i denna utskrivningsprocess.


9. Spola katetern


Beroende på vilken viskositet pleuravätskan eller ascitesvätskan har kan det i enstaka fall vara nödvändigt att spola katetern. Detta gör man bara om man tror att det är stopp i den för att återställa flödet. Endast läkare, eller sjuksköterska på ordination av läkare, får spola katetern och det görs med aseptisk teknik.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ