Ordlista

När man diskuterar medicinska behandlingsmetoder stöter man ofta på olika medicinska uttryck och andra främmande ord. Så även på vår hemsida eller i våra broschyrer när vi informerar om dränage av pleuravätska och ascites. För att göra texterna lättare att förstå har vi därför sammanställt några vanliga begrepp med korta förklaringar i vår ordlista.

Ordlista

När man diskuterar medicinska behandlingsmetoder stöter man ofta på olika medicinska uttryck och andra främmande ord. Så även på vår hemsida eller i våra broschyrer när vi informerar om dränage av pleuravätska och ascites. För att göra texterna lättare att förstå har vi därför sammanställt några vanliga begrepp med korta förklaringar i vår ordlista.


A   B   C   D   E   F   H   I   K   L   M   O   P   R   S   T   Ö   Å


A

Albuminförlust

reduktion av mängden protein i blodet (proteinreduktion)

Ascites

vätska som bildas i abdomen (buken)

B

Backventil

skydd mot återflöde för förhöjd patientsäkerhet

Bariumsulfat

röntgenkontrastmedel

Bronkopleural fistel

öppen kommunikation mellan pleurahålan och bronkträdet

C

Cirkulationskollaps

tillfällig medvetslöshet

D

DEHP

mjukgörare i plast

Dyspné

andnöd

E

Elektrolytisk obalans

störning av den normala nivån av vissa kemiska substanser (t ex natrium, kalium, kalcium) i blodet eller i kroppsceller

Erytem

hudrodnad

F

Fackbildning

avkapsling av vätskan i pleurahålan

Ftalat

mjukgörare (t ex DEHP)

Ftalatexponering

komma i kontakt med ftalater

H

Heimlichventil

backventil för förhöjd patientsäkerhet

Hepatorenalt syndrom

minskad njurfunktion

Hypotension

lågt blodtryck

I

Infektion

immunförsvarets reaktion på smittämnen som t ex bakterier, virus etc.

Incision

hudsnitt vid operation t ex för kateterimplantation

K

Koagel

levrat blod

Kylös vätska

vit grumlig vätska

L

Lungemfysem

irreversibel skada på lungblåsorna

M

Malign

elakartad

O

Ocklusion

blockering av ett ihåligt organ (t ex ett blodkärl) eller en kateter

P

Peritonealhåla

del av bukhålan

Peritoneum

membran som bildar ett skikt på insidan av buken och omger bukhålans organ (bukhinna)

Peritonit

inflammation i peritoneum (bukhinnan)

Pleura

tunn, serös hinna i brösthålan

Pleuravätska

vätska i lungsäcken

Pneumothorax

luft i utrymmet mellan lungan och bröstväggen

R

Recidivierande vätska

återkommande vätska

S

Septa

skiljevägg mellan utrymmen som är skilda åt i en kroppshåla (t ex abdomen).

Septabildning

sammanbindande vävnad (septa) som kann bilda avskilda rum i en kroppshåla (t ex i bukhålan)

Serös

består av blodserum

Subkutan vävnad

vävnad under huden

T

Terapirefraktär

svarar inte på behandling

Thorax

bröstkorg

Thoraxdränage

åtgärd för att dränera blod, sekret eller luft ur pleurahålan (utrymme mellan revben och lunga)

Ö

Ödem

svullnad orsakad av vätskeansamling

Å

Återexpansions-­lungödem

ackumulering av vätska i lungvävnaden förorsakad av en plötslig expansion av den tidigare hoptryckta lungan; akut andnöd