Om oss

ewimed Sweden AB är ett företag i medicinteknikbranschen som ingår i en europeisk koncern.Vi är specialister på dränage av pleuravätska och ascites. Ända sedan vi började står patienten i centrum. Vi lägger därför mycket fokus på livskvalitet och patientsäkerhet.

Om oss

ewimed Sweden AB är ett företag i medicinteknikbranschen som ingår i en europeisk koncern.

Vi är specialister på dränage av pleuravätska och ascites. Ända sedan vi började står patienten i centrum. Vi lägger därför mycket fokus på livskvalitet och patientsäkerhet.


ewimed – specialist på produkter för dränage av pleuravätska och ascites


I Europa

Vi ingår i en koncern och är distributionspartner för produkter med tyngdpunkt på interventionsbehandling. I koncernen ingår också motsvarande verksamheter i Tyskland, Österrike, Schweiz, Danmark och Ungern. Därmed är vi tillsammans en av Europas största leverantörer av kvarliggande kateter för långtidsdränage av pleuravätska och ascites.

Kompetenta medarbetare


Vi lägger stor vikt på att arbeta i team med kompetenta medarbetare. Alla våra säljare i Sverige är därför legitimerade sjuksköterskor. För oss är det självklart att vi hjälper varandra inom företaget och att man får en grundlig utbildning inom området.

«

Support till sjukvården


Vi vänder oss, med våra dokumenterat beprövade produkter, till palliativmedicin, onkologi, lungmedicin, interventionell radiologi, gastroenterologi och många andra specialistområden.

I vår service ingår naturligtvis dränageutbildning för patienter i hemmet. Men vi hjälper även till med bl.a. workshops för kateterimplantation, stöd på plats vid kateterimplantation och utbildning för vårdpersonal.

Vår produktportfolio omfattar produkter som utvecklats inom den egna koncernen, PleurX™/PeritX dränageprodukter samt produkter för engångstappning.

Varje år implanteras tusentals katetrar inom vår koncern.


Vår service slutar inte efter att katetern har implanterats.
För oss står patienten i centrum. Vi vill att användarna av våra produkter för dränage också vet exakt hur de används. Det ger en trygghet till användaren och höjer patientsäkerheten. Våra kompetenta medarbetare kommer därför och undervisar patienten/närstående eller vårdpersonal i ett korrekt användande. Undervisningen kan ske på sjukhuset, hos hemsjukvården eller i hemmet. Patienten måste inte längre åka till sjukhus för att tappas. Detta ökar livskvaliteten för patienten och avlastar samtidigt sjukhusen.