Downloads / Mediabank

I vår mediabank hittar du information om dränage av pleuravätska och ascites. Förutom broschyrer hittar du även videor om våra katetrar och dränageprodukter.

Downloads / Mediabank

I vår mediabank hittar du information om dränage av pleuravätska och ascites. Förutom broschyrer hittar du även videor om våra katetrar och dränageprodukter.


Downloads för patienterDownloads för sjukvårdspersonalVideor