Vårdpersonal i hemmet

Vårdar du en patient som lider av pleuravätska (vätska i lungorna) eller ascites (vätska i buken)? Har patienten fått en kvarliggande kateter för att lindra symptomen effektivt i hemmet? Då hittar du här viktig information om hur man använder våra dränageprodukter och rutiner för att tappa vätska i hemmiljö.

Vårdpersonal i hemmet

Vårdar du en patient som lider av pleuravätska (vätska i lungorna) eller ascites (vätska i buken)? Har patienten fått en kvarliggande kateter för att lindra symptomen effektivt i hemmet?

Då hittar du här viktig information om hur man använder våra dränageprodukter och rutiner för att tappa vätska i hemmiljö.


Hemsjukvårdspersonal hittar här viktig information för optimal omsorg om patienter med en kvarliggande kateter för dränage av pleuravätska och ascites i hemmet.

Vårdar du en patient med en kvarliggande kateter för dränage av pleuravätska eller ascites i hemmet? Vill du därför veta mer om våra dränageprodukter samt vår service?

Information om material för att dränera pleuravätska eller ascites med en kvarliggande kateter i hemmet hittar du här.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ