Sjukdomar


Pleuravätska & Ascites

Pleuravätska (kallas också vätska i lungorna) är ett symptom som orsakas av en sjukdom. Vätskan kan uppstå en gång eller vara återkommande. Beroende på vilken sjukdom som orsakar vätskan och hur snabbt den fyller på sig kan man använda olika behandlingsalternativ.

Här ger vi en översikt över orsaker, symptom och behandlingsmöjligheter för pleuravätska.

mer information om pleuravätska

Ascites (kallas också vätska i buken, bukvätska) är ett symptom som orsakas av en sjukdom. Vätskan kan uppstå en gång eller vara återkommande. Beroende på vilken sjukdom som orsakar vätskan och hur snabbt den fyller på sig kan man använda olika behandlingsalternativ.

Här ger vi en översikt över orsaker, symptom och behandlingsmöjligheter för ascites.

mer information om ascites

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.