Vår vision

"Förbättra patienters livskvalitet"Detta är vår vision och ett motto som vi alltid har med oss i allt vi gör. Vi ser oss som en problemlösare för vården. CSR och miljöarbete är också en naturlig del av vår vardag.

Vår vision

”Förbättra patienters livskvalitet”

Detta är vår vision och ett motto som vi alltid har med oss i allt vi gör. Vi ser oss som en problemlösare för vården. CSR och miljöarbete är också en naturlig del av vår vardag.


”Förbättra patienters livskvalitet”

Detta är vår vision och det som är vår drivkraft i allt vi gör. För oss står patienten i centrum. Det är därför viktigt för oss att våra produkter gör skillnad i människors liv och att de håller en hög patientsäkerhet.

Affärsidé

Vi ska vara ett ledande medicintekniskt bolag med högkvalitativa, patientsäkra produkter. Vår organisation genomsyras av hög kompetens och förstklassig service. Vi ser oss som en problemlösare för vården. Med nischade produkter vill vi lindra symptom och förbättra behandlingsalternativ. CSR och miljöarbete är en naturlig del av vår vardag.

CSR policy

Vi arbetar aktivt med CSR (Corporate Social Responsibility) frågor inom företaget. Det gäller allt från att våra medarbetare ska må bra på jobbet till att försöka välja leverantörer med samma värderingar. I detta arbete ingår även ett omfattande arbete med att kontinuerligt minska vår miljöpåverkan. Du hittar mer information om vårt arbete i vår Corporate Social Responsibility Policy.

Miljöpolicy

Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra vår påverkan på miljön. Dessa frågor är grundläggande för verksamheten. Här är ett utdrag från vår miljöpolicy:

ewimed strävar efter att sköta företagets verksamhet på ett etiskt och socialt ansvarsfullt sätt. Ett aktivt närmande till en miljöstyrning, vilken omfattar säker arbetsmiljö och minsta möjliga skada på naturen, harmoniserar med företagets mål och kultur.

Alla företag påverkar miljön. Vi på ewimed vill bidra till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Genom att uppfylla lagar och förordningar samt att samarbeta med myndigheter och organisationer utformar vi vårt miljöarbete i samklang med samhällets miljömål. Vårt mål är att leverera produkter och service som är så miljövänliga som möjligt från framställning till avfallshantering och vi väljer våra leverantörer med hänsyn till denna aspekt.

Miljötänkande ska genomsyra hela ewimeds verksamhet. Våra medarbetare ska ha ansvar och befogenhet för att ständigt minska vår miljöpåverkan och förebygga föroreningar. Vi vill medverka till en miljövänlig verksamhet genom att göra medvetna val för att minska vår påverkan på naturen.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ