Behandlingsförslag och dränageprotokoll


Ju tidigare i sjukdomsförloppet katetern läggs, desto större nytta för patienten.

Internationella riktlinjer för malign pleuravätska och malign ascites säger tydligt att man tidigt bör överväga tunnelerade kvarliggande katetrar som behandling. Behandlingsmetoden ger patienten en effektiv symptomlindring och sparar sjukhusdagar. Kostnaden blir därmed lägre än för alternativa behandlingsmetoder. Studier på benign pleuravätska och ascites visar också på goda resultat.

Behandlingsförslag vid malign pleuravätska


Ascites kateter behandlingsförslag

Ju tidigare i sjukdomsförloppet patienten får katetern, desto större nytta för patienten. I en stor studie³ har man valt att lägga katetern vid första terapeutiska tappningstillfället på patienter som har nydiagnosticerad malign ascites med snabb ackumulation, besvärande symptom och dåligt livskvalitet. Detta då upprepade paracenteser (Large Volume Paracentesis = LVP) skulle vara obekvämt för patienten.

Furthermore, repetition of this procedure (LVP, reds anm) leads to frequent hospital visits, which are inconvenient for the patient, entail the use of more healthcare resources, and may lead to delays in drainage resulting in patients becoming progressively symptomatic in the terminal stages of their illnesses. Given that over 80 percent of the patients in this study had poor performance status (an ECOG score of at least 3), in our clinic we used clinical judgement that the PleurX catheter would benefit the patient – rather than a history of therapeutic paracentesis – as another indication for catheter insertion. This was justified by the low rate of catheter removal (4,05%), as mentioned earlier³.

Förslag på dränageprotokoll vid pleuravätska

Vid pleurodesordination:

 1. Implantera katetern och tappa så mycket som möjligt.
 2. Patienten kan gå hem samma dag och tappar dagligen 500 ml (alternativt upp till max 1000 ml om patienten tål det) med våra dränageset.
 3. Vid mindre än 100 ml kan man glesa ut tappningen till varannan dag.
 4. Vid mindre än 50 ml 3 gånger i rad har patienten troligen pleurodes. Kontrollera med ultraljud eller röntgen.
 5. Vid bekräftad pleurodes kan man välja att ta bort katetern eller behålla den, beroende på patientens önskemål eller vad som är medicinskt önskvärt.

Vid symptomlindring:

 1. Dränage 2-3 gånger i veckan (max 1000 ml) samt vid behov med våra dränageset.
 2. Man kan glesa ut dränageintervallet vid minskad vätskeproduktion, dock inte mer sällan än 1 gång/vecka.
 3. Observera att det kan bli en pleurodes trots glesa dränageintervaller, se ovan.

Källor för dränageprotokoll pleuravätska se referenser 1 och 2.

Förslag på dränageprotokoll vid ascites

 1. Implantera katetern och försök att tappa så tomt som möjligt utifrån patientens medicinska förutsättningar innan patienten går hem. Beakta nationella riktlinjer vid ascitestappning vad gäller eventuell albuminersättning.
 2. Patienten kan gå hem samma dag och tappar sedan max 2000 ml per dygn med våra dränageset.
 3. För att undvika läckage rekommenderar vi tätare tappningar de första veckorna tills manschetten på katetern har vuxit fast.
 4. Dränage 2-3 gånger i veckan samt vid behov med våra dränageset.

Källor för dränageprotokoll ascites se referenser 3 och 4.

Fördelar för dig som behandlande läkare:

 • Sparar läkartid (inga upprepade punktioner och därmed förbundna risker)
 • Kostnadsreduktion
 • Snabbare terapistart, parallellt med medicinsk terapi och / eller strålningsterapi

Fördelar för dina patienter:

 • Ökad livskvalitet och effektiv symptomlindring
 • Inga onödiga punktioner
 • Reduktion av sjukhusvistelser och läkarbesök

Referenser

 1. Wahidi et al., Randomized Trial of Pleural Fluid ­Drainage Frequency in Patients with Malignant ­Pleural Effusions. The ASAP ­Trial. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2017; 195(8):1050-1057.
 2. Chalhoub et al., The Use of the PleurX Catheter in the Management of Non-Malignant Pleural Effusions, Chronic Respiratory Disease; 8(3): 185-191.
 3. Wong BCT et al., Indwelling Peritoneal Catheters for Managing Malignancy-Associated Ascites, Journal of Palliative Care 31:4 / 2015; 243-249.
 4. Nationell riktlinje 2016 på uppdrag av Svensk Gastroenterologisk Förenings styrelse: Ascites och njursvikt vid levercirros – utredning och behandling.
 5. Bhatnagar, Keenan, Morley, et al. Outpatient Talc Administration by Indwelling Pleural Catheter for Malignant Effusion. The New England Journal of Medicine. 2018; 378(14):1313-1322.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ