Ascites (Vätska i buken)


Enkelt förklarat!

Enkelt och kortfattat

De vanligaste orsakerna till ascites

 • Cancer
 • Levercirrhos
 • Hjärtsvikt

Symptom på ascites

 • Tryck i magen
 • Smärta i magen
 • Illamående/kräkningar, dålig aptit
 • Ökat midjemått
 • Andnöd

Synonymer till ascites

 • Vätska i buken / bukhålan
 • Vätska i magen
 • Bukvätska

Hur man behandlar återkommande ascites

 • Engångstappning (laparocentes, paracentes)
 • Kvarliggande asciteskateter

Peritoneum (bukhinnan)

Peritoneum (bukhinnan) är ett tunt membran i magen, som är uppdelat i två hinnor, vilka man även kallar blad. Peritoneum parietale heter det yttre bladet som täcker bukväggens insida. Det inre bladet heter peritoneum viscerale och täcker en del av organen i buken (intraperitoneala organ).

Peritoneum har två huvudsakliga uppgifter. Dels skyddar den organen i bukhålan. Dels producerar den en smörjande vätska som gör att organen kan röra sig bättre.

Peritoneum i genomskärning
Illustration av magen med peritoneum

Vad är ascites?

Ascites (bukvätska) heter det när vätska fyller på sig i bukhålan. Följden blir att magen ökar synbart i omfång och man kan få symptom som tryckkänsla i magen, smärtor, illamående, dålig aptit, kräkningar och andnöd.

Varför uppstår ascites?

Ascites kan uppstå av olika anledningar. Cancer, hjärtsvikt eller inflammation i tarmen är exempel på sjukdomar som kan orsaka ascites. Även levercirrhos (skrumplever) i sent stadium orsakar en vätskeansamling i bukhålan som typiskt symptom.

Peritoneum i genomskärning med ascites
Illustration av peritoneum med ascites

Största vinsten är att slippa åka in till sjukhuset flera gånger i veckan, det tar mycket tid och så får man ligga där ibland någon dag och bli körd fram och tillbaka mellan avdelning och röntgen. Även symptomlindringen: Nu kan jag tappa mig själv och då bestämma när jag vill tappa utifrån symptom. Då slipper jag den uppblåsta känslan och andningen känns lättare.

– Patient från Uppsala, ascites (hjärtsvikt) –

Hur behandlar man ascites?

Förutom att behandla sjukdomen som orsakar ascites, kan man – beroende på vad som orsakar vätskan – använda följande terapier återkommande ascites.

Engångstappning (laparocentes / paracentes).

En engångstappning är ett polikliniskt ingrepp som man ofta genomför på en mottagning. Om man behöver tappa ut mycket vätska kan man även behöva bli inlagd på sjukhus. Vid en engångstappning drar man ut vätskan med en spruta via en kanyl.

Kvarliggande asciteskateter

Vi på ewimed rekommenderar vid återkommande ascites en omedelbar implantation av en kvarliggande asciteskateter.

En fördel med en kvarliggande kateter är att man som patient inte behöver åka till sjukhuset upprepade gånger för att läkaren ska punktera och engångstappa. Patienten har därmed mer tid till sitt förfogande, eftersom man kan dränera vätskan i hemmet utan att en läkare behöver vara närvarande. Således ökar patientens rörlighet och livskvalitet.

Andra fördelar med en kvarliggande kateter är färre sjukhusvistelser samt låg risk för infektion eller komplikationer (vilket är styrkt i vetenskapliga studier).

Mer information om katetern

Kort överblick över fördelarna med våra kvarliggande katetrar

 • möjliggör självständigt, snabbt och patientsäkert dränage i hemmet.
 • inga ytterligare sjukhusvistelser på grund av vätskan
 • enkelt och lätt att hantera
 • inga upprepade, smärtsamma punktioner
 • ett enda minimalinvasivt ingrepp för att implantera katetern
 • högsta patientsäkerhet tack vare den unika kopplingen till dränageseten
 • ökad rörlighet och självständighet för dig som patient
 • minskad infektionsrisk

Har du frågor?

Kontakta oss eller titta igenom ett urval av våra vanligaste frågor (FAQ).

Ta kontakt nuVanliga frågor (FAQ)