Historia

Historia


1991

Ägaren till koncernen, Egon Wiest, grundade det första företaget ewimed i Tyskland den den 1 april 1991. På den tiden låg fokus på försäljning av medicinska instrument, t ex inom kirurgi.

2003

ewimed får möjlighet att ta över distributionen av kvarliggande katetrar för långtidsdränage, PleurX™, för den tyska marknaden av Denver Biomedical®. Denna behandlingsform för recidiverande pleuravätska och ascites var helt ny.

2006

fenik AB i Sverige grundas som första bolag utanför Tyskland och blir handelspartner till ewimed. Bolaget är registrerat i Sölvesborg.

karta över europa med sverige i grönt och tyskland i orange

2007

De första kunderna i Sverige börjar använda PleurX™ med goda resultat. I början var det främst lungkliniker som använde produkterna för pleuravätska.

2008

Vi bygger upp konceptet med utbildning för patienter, närstående och hemsjukvård. Därmed startar vår service och support till sjukhusen i form av utbildning av personal och rådgivning vid kateterinläggning.

2009

ewimed grundar nu även fenik AG i Schweiz och börjar sälja produkterna till den schweiziska marknaden.

2011

I Sverige lägger man nu den första asciteskatetern. Dessutom väljer ett landsting för första gången att ta med produkterna i en upphandling. Därmed börjar vi strukturera upp arbetet enligt kvalitetsledningssystem. Vi påbörjar även ett miljöarbete.

2012

I slutet av året ökar antalet anställda till två och vi delar upp Sverige i två distrikt.

2013

Tack vare ökad användning väljer ytterligare två landsting att ta med produkterna i avtal och upphandlingar. De kommande åren kommer allt fler landsting att ta med produkterna i upphandlingar.
ewimed grundar ewimed austria i Österrike.

karta över europa med sverige och schweiz i grönt och österrike och tyskland i orange

2016

Sverige expanderar och anställer ytterligare två medarbetare. Kontoret flyttar därmed från Sölvesborg till Bromma.

2017

Genom vår snabba expansion ökar behovet av fler anställda och vi anställer ytterligare två personer. Totala antalet anställda är nu uppe i 6 personer.

2018

Vi fortsätter att växa och anställer ytterligare 2 personer, så att bolaget nu har 8 anställda. Mot slutet av året fördjupar vi också samarbetet med produktutvecklingen hos ewimed i Tyskland.

2019

Företagets expansion fortsätter med bibehållen personalstyrka. Fler än hälften av landets regioner har nu avtal på våra produkter. Tack vare expansionen sträcker sig våra kunder över de flesta medicinska specialistområden. Hela koncernen expanderar kraftigt. Företagets grundare Egon Wiest uttalar sig om hur vår företagskultur ser ut:

Patienten är i fokus. Denna åsikt är fast förankrad i koncernens företagskultur och varje anställd agerar därefter. Våra medarbetare levererar varje dag engagerat ett storartat arbete och deras utveckling ligger oss varmt om hjärtat. Likaså är den ömsesidiga respekten och utbytet av erfarenheter viktig. Nya idéer uppstår i team och mål uppnås lättare gemensamt.

– Egon Wiest

2022

fenik AB byter namn till ewimed Sweden AB. Vi tar nu steget fullt ut och blir ett internationellt bolag med ett gemensamt namn i alla länder.

2023

ewimed expanderar i Norden och grundar ewimed Denmark A/S.