Information till patienten


Nedanstående punkter är bra att informera patienten om innan läkaren implanterar katetern. Du får gärna ge vår broschyr Patient- och dränageinformation till patienten. Dessa kan du beställa gratis från oss.

Dränage i hemmet

Efter att läkaren har implanterat en kvarliggande kateter kan man skriva ut patienten från sjukhuset. Patienten kan tappa ut vätskan i hemmet och behöver inte uppsöka sjukhuset. Ni behöver inte heller längre lägga in patienten för engångstappning av recidiverande pleuravätska eller ascites.

Patienten själv, närstående eller hemsjukvård kan efter utbildning av en medarbetare från fenik genomföra dränaget. Vi kan utbilda patient och närstående i patientens hem.

Katetern – produktbeskrivning och användning

Katetern är en tunn, mjuk silikonslang. Den ligger delvis under huden och växer fast där den kommer ut ur huden. Därmed behöver man inte byta den. I den synbara änden finns en säkerhetsventil med ett lock. När man inte använder katetern är säkerhetsventilen automatiskt stängd.

Efter att man har tappat ut vätska rullar man upp katetern mot en mjuk platta och täcker den med ett förband. Man kan därför inte se den under kläderna. Detta möjliggör maximal rörelsefrihet, då man endast behöver ansluta ett dränageset under den korta tiden som man dränerar vätskan.

Utbildning i hur man använder dränageseten

Vår personal utbildar patienten, närstående eller hemsjukvård i hur man använder dränageseten för hemmabruk. Detta gör vi i anslutning till utskrivningen från sjukhuset, antingen i hemmet eller hos hemsjukvården.

Dränageseten för användning i hemmet kan man gärna beställa från ewimed i förväg. Vi kan leverera dem till hemsjukvården eller patienten. Efter utbildningen kommer patienten eller hemsjukvården att kunna använda dränageseten.

Här hittar du alla produkter för dränage i hemmet.

Eftervård

Skriv gärna ut ett tydligt dränageprotokoll i behandlingsmeddelandet för patienten alternativt i remissen till hemsjukvården. Det är då bra att lägga till ”samt vid behov” efter antalet rekommenderade dränage per vecka, ifall mängden producerad vätska skulle ändras.

Självklart kan du kontakta oss om du har frågor.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ