Webbpolicy ewimed Sweden AB

Denna webbpolicy informerar om hur vi hanterar innehåll på vår webbplats och vad som händer med dina personliga uppgifter när du besöker vår webbplats. Den är ett komplement till vår personuppgiftspolicy. Utförlig information om hur dina personuppgifter skyddas och vilka rättigheter du har hittar du därför i vår personuppgiftspolicy.

SSL- eller TLS-kryptering

Denna webbplats använder av säkerhetsskäl en SSL- eller TLS-kryptering. Detta för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll som t ex förfrågningar eller beställningar som du skickar till oss. En krypterad förbindelse känner du igen genom att adressraden i webbläsaren ändras från ”http://” till ”https://”, samt på nyckelsymbolen i webbläsaren.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet (dator, mobil, läsplatta eller liknande) och sparas av din webbläsare. En cookie innehåller en så kallad
identifierare (en följd av bokstäver och siffror) och fungerar som en sorts ID-tagg. Cookies orsakar ingen skada på din enhet och innehåller inga virus. Vi använder cookies för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker denna webbplats. De gör det också möjligt för oss att förbättra webbplatsen.

De flesta cookies vi använder är s.k. ”Session-cookies” Dessa raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats. Andra cookies sparas på din enhet tills du raderar dem. Dessa cookies möjliggör för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Om du inte vill acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt hindrar lagring av cookies, eller så att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra cookies. För mer information se webbläsarens hjälpsidor. Om du väljer att inte acceptera cookies kan webbplatsen fortfarande användas, men eventuellt med begränsad funktionalitet.

Vår webbplats använder en teknik för att godkänna cookies som kommer från Borlabs Cookie. Leverantören av denna teknik har sitt säte i Hamburg. Du kan själv ställa in vilka cookies du vill godkänna. Dina inställningar vidarebefordras inte till Borlabs Cookie.

Analysverktyg och reklam

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder cookies, vilket möjliggör en analys av hur du använder vår webbplats. Informationen som samlas in via cookien skickas i normalfall till en av Googles servrar i USA och lagras där. På denna webbplats har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. På så sätt förkortas din IP-adress av Google inom EU eller EES innan den skickas vidare till USA. Endast i undantagsfall skickas hela IPadressen över till en av Googles servrar i USA och förkortas där. På uppdrag av ägaren till denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsanvändande, samt för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Plugins och verktyg

Denna webbplats använder karttjänsten Google Maps via en API. Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Maps är inaktiverat när du går in på webbplatsen första gången. Först när du själv aktiverar Google Maps upprättas en förbindelse till en av Googles servar. Då lagrar tjänsten din IP-adress och för sedan över den till en av Googles servrar i USA. Ägaren av denna webbplats har efter aktiveringen inget inflytande över överföringen av information.

Vi använder på denna webbplats Google reCAPTCHA (hädanefter ”reCAPTCHA”). Leverantör är Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med reCAPTCHA kontrolleras om data som knappas in på denna sida (t ex i ett kontaktformulär) läggs in av en människa eller ett automatiserat program. reCAPTCHA analyserar webbplatsbesökarens beteende enligt olika karakteristiska drag. Denna analys börjar automatiskt när webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen använder reCAPTCHA olika information (t ex IP-adress, besökarens musrörelser, eller hur länge besökaren är på webbplatsen). Data som samlas in vid analysen överförs till Google. reCAPTCHA-analyser pågår helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare får ingen information om att analysen pågår. Analysen görs med berättigat intresse för webbplatsägaren för att skydda sig mot SPAM och automatiserad avlyssning.

Hotjar

För att slumpvis spåra besökares beteendemönster på vår hemsida använder vi Hotjar. Detta gör vi i syfte att bättre förstå våra användares behov och på så sätt kunna förbättra och vidareutveckla utbudet på vår webbplats. All data och statistik som samlas in genom Hotjar lagras enligt Hotjars riktlinjer under ett anonymt ID. Detta kan inte spåras till dina personuppgifter och det är förbjudet enligt avtal för Hotjar att sälja informationen vidare.

Serverlogg-filer

Leverantören av webbplatsen samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverlogg-filer som din webbläsare för över till oss. Detta är:

  • Typ av webbläsare och version
  • Vilket operativsystem som används
  • Referrer URL
  • Hostname på enheten
  • Klockslag för serverförfrågan
  • IP-adress

Denna information förs inte samman med andra datakällor. Leverantören av webbplatsen har ett berättigat intresse att kunna optimera sin webbplats och presentera den på ett tekniskt felfritt sätt. För detta krävs serverlogg-filer.

Kontaktformulär, epost eller telefon

Om du skickar en förfrågan till oss via ett kontaktformulär, eller tar kontakt via epost eller telefon, kommer kontaktuppgifterna du anger att lagras hos oss för att kunna svara på din förfrågan. Dessa uppgifter lämnar vi inte vidare till andra utan godkännande. Se också vår personuppgiftspolicy för mer information om hur dessa uppgifter hanteras.

Kommentarfunktioner

För kommentarfunktionen på denna webbplats kommer förutom din kommentar också uppgifter om tidpunkten när kommentaren skrevs, din epost-adress och, om du inte kommenterar anonymt, ditt användarnamn att lagras. Kommentarer och därmed förbundna data (t ex IP-adresser) sparas på denna webbplats tills innehållet som har kommenterats har raderats fullständigt, eller kommentarerna måste raderas av rättsliga skäl (t ex förnedrande kommentarer). Se också vår personuppgiftspolicy för mer information om hur dessa uppgifter hanteras.

Sociala medier

Innehållet på denna webbplats kan delas i sociala medier som t ex Facebook, LinkedIn eller Twitter. För detta ändamål använder webbplatsen verktyget eRecht24 Safe Sharing Tool. Detta verktyg förmedlar kontakten mellan medierna och användaren först när användaren aktivt klickar på knappen som är avsedd för delning. Användardata överförs inte automatiskt till sociala medier genom detta verktyg. Om användaren är anmäld till ett socialt medium kommer ett informationsfönster att synas, i vilket användaren kan bekräfta texten innan den skickas.

Personuppgiftspolicy

I vår personuppgiftspolicy hittar du ytterligare information om hur vi lagrar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Personuppgiftspolicy