Information till hemsjukvården


När ni tänker skriva ut patienten efter implantationen behöver hemsjukvården information för att kunna ta hand om patienten. Informera därför gärna ewimed redan när ni planerar att lägga in en kvarliggande kateter. På så sätt har vi möjlighet att ge hemsjukvården utbildning i god tid.

Förutom information om patientens hälsotillstånd behöver hemsjukvården våra kontaktuppgifter, kateterpasset (om det finns) och ett behandlingsmeddelande med följande information:

 • Var ligger den kvarliggande katetern för intermittent långtidsdränage?
  (Pleuravätska vänster / höger, ascites vänster/ höger, flera katetrar)
 • Vid implantationen har man gjort två incisioner.
  Hudstygnen bör tas bort efter ca 7 – 10 dagar och fixeringsstygnen som sitter runt katetern efter ca. 30 dagar.
 • Ett rekommenderat dränageprotokoll hjälper hemsjukvården.
  För utbildning och patientens välbefinnande är det till stor hjälp om ni meddelar dränagemängd och intervall. Tänk på att lägga till ”samt vid behov“ i dränageprotokollet. Då kan hemsjukvården göra extra tappningar om mängden producerad vätska skulle ändras över tid.
 • Be gärna hemsjukvården kontakta oss för att utbilda dem i hur man använder dränageseten, om de inte redan har fått utbildning.
 • Kontrollera att hemsjukvården har dränageset hemma, alternativt hinner beställa dem, innan man planerar att tappa patienten första gången.

Skicka gärna med vår broschyr Information för läkare och vårdpersonal. Dessa kan ni beställa hos oss:

Beställningsinformation för dränage i hemmet:


Dränage med tyngdkraft

Art.nr. 50-7505
ewimed dränageset
2000 ml, 10 styck / fp

Dränage med soft-vakuum

Art.nr. 2010
drainova® dränageset
2000 ml, 10 styck / fp

Dränage med tyngdkraft

Art.nr. 50-7504
ewimed dränageset
400 ml, 20 styck / fp

Dränage med vakuum

Art.nr. 50-7510
PleurX™ dränageset
1000 ml, 10 styck / fp
eller
Art.nr. 50-7500B
PleurX™ dränageset
500 ml, 10 styck / fp

Textförslag till behandlingsmeddelande


Behandlingsmeddelandet bör innehålla:

„ewimed hjälper er gärna om ni har frågor om PleurX™/PeritX (eller drainova®) kvarliggande katetrar för långtidsdränage av pleuravätska och ascites.
Dränagematerial kan beställas från fenik via epost info.se@ewimed.com eller telefon 08-25 11 69.”

Vi ger er gärna ett komplett förslag till behandlingsmeddelande.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ