Om dränage

Här hittar du som arbetar inom hemsjukvården användbar information och rutiner för kvarliggande katetrar för dränage av pleuravätska och ascites i hemmet.

Om dränage

Här hittar du som arbetar inom hemsjukvården användbar information och rutiner för kvarliggande katetrar för dränage av pleuravätska och ascites i hemmet.


1. Utbildning


För oss står patienten i fokus. Följaktligen vill vi hjälpa er att ta hand om patienten på bästa sätt. Vi lägger därför stor vikt på hög service, vilket garanterar en professionell och komplett dränageutbildning.


2. Dränageanvisningar


En utförlig dränageanvisning och information om våra dränagesets hittar du i dokumentet Information för läkare och vårdpersonal. Vi rekommenderar även en gratis utbildning innan ni får er första patient, kontakta oss gärna!


3. Byta förband


Patienter med en kvarliggande kateter för dränage av pleuravätska och ascites bör byta förbandet minst 2 gånger per vecka. Vill du i lugn och ro se hur man byter förband? Inga problem, vi har sammanställt instruktioner för förbandsbyte.

Har du frågor kan du givetvis också gärna ta kontakt med oss personligen.


4. Spola katetern


Beroende på vilken viskositet pleuravätskan eller ascitesvätskan har kan det i enstaka fall vara nödvändigt att spola katetern. Detta gör man bara om man tror att det är stopp i den för att återställa flödet. Endast läkare, eller sjuksköterska på ordination av läkare, får spola katetern och det görs med aseptisk teknik.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ