Före implantation


Förberedelser före implantation av en kvarliggande kateter

En bra rutin är att alltid kontakta din representant på ewimed när ni har planerat datum för implantation. Vi hjälper självklart till med planeringen. Dessutom är det bra att tänka på följande:

  • Säkerställ att det finns mycket vätska i buken/pleura när ni ska lägga in katetern. Har patienten en engångskateter bör man dra denna några dagar före ingreppet.
  • Informera patienten och förmedla gärna vår broschyr, se Information till patienten.
  • Om patienten är kvar på sjukhuset efter implantationen: Kontrollera att ansvarig personal har kunskap och material att dränera patienten. Kontakta oss om utbildningsbehov föreligger.
  • Det är viktigt att veta vem som ska sköta dränaget i hemmet och att de har kunskap. Förmedla kontakt med oss om utbildningsbehov föreligger.
  • Står patienten på blodförtunnande medicin? Kontakta i så fall läkare för att kontrollera om det ska sättas ut några dagar före ingreppet.
  • Hygienförberedelser inför ingreppet som dubbeldusch kvällen före och på operationsdagen. Kontakta oss gärna för mer information.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ