Inför hemgång


Ni har implanterat en kateter på grund av recidiverande pleuravätska eller ascites och vill skriva ut patienten från sjukhuset. Vad behöver ni göra nu?

Följ gärna nedanstående rutiner för att garantera att patienten får en bra utskrivning och har dränagematerial att tappa ut vätskan med.

Att tänka på inför hemgång

Planera för hur patientens omvårdnad i hemmet ska gå till. Patienten kanske inte känner sig manad att dränera vätskan själv och har inte har närstående som kan hjälpa till. I så fall behöver en hemsjukvård kopplas in. Även om patient eller närstående ska tappa vätskan själv är det bra om en hemsjukvård står som backup. Patienten kan bli sämre efter hand och behöva hjälp.

  • Kontrollera att patient, närstående eller hemsjukvård har kunskap att dränera patienten. Kontakta oss gärna om utbildningsbehov föreligger.
  • Säkerställ att ordination gällande mängd och intervall för tappningar samt suturtagning finns.
  • Skicka gärna minst 2 dränageset med patienten hem och säkerställ beställningsrutin för fortsatta tappningar hemma. Skicka även med en liten flaska med klorhexidinsprit.
  • Ge patienten ett behandlingsmeddelande samt broschyren Patient- och dränageinformation, vilken ni kan få från oss.
  • Tänk på att det är bra att ha kvar lite dränagematerial på kliniken ifall patienten blir inlagd igen vid ett senare tillfälle.

Utbildning av ewimed

- Nu är det vår tur!

När ni har implanterat katetern och vi har fått reda på vem som ska dränera vätskan ser vi till att de blir utbildade och att de har rätt dränagematerial. Givetvis utbildar vi även andra avdelningar på sjukhuset om patienten skulle byta avdelning.

Utskrivning från sjukhuset

- Vad ska göras på utskrivningsdagen?

  1. Genomför ett dränage på utskrivningsdagen. Tappa så tomt som möjligt utifrån patientens medicinska förutsättningar innan patienten går hem. Beakta nationella riktlinjer vid ascitestappning vad gäller eventuell albuminersättning.
  2. Koppla loss dränagematerialet och sätt ett nytt sterilt lock på säkerhetsventilen. Säkerhetsventilen stängs automatiskt så att ingen klämma behövs på katetern. Kontrollera att förbandet sitter bra.
Koppla loss munstycket från säkerhetsventilen

1 | Koppla loss dränagematerialet från katetern.

desinficera kateterventilen

2 | Desinficera säkerhetsventilen.

sätta på ett ventillock på katetern

3 | Sätt på ett nytt lock och lägg ett nytt förband.

Ge patienten behandlingsmeddelandet från läkaren tillsammans med kateterpasset (om det finns) och vår broschyr Patient- och dränageinformation.

För övriga frågor står våra medarbetare gärna till förfogande.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ