Byta förband


Hos patienter med en kvarliggande kateter för dränage av pleuravätska och ascites i hemmet är det viktigt att byta förbandet minst 2 gånger per vecka.

Genomförande

rengör huden runt den kvarliggande katetern vid pleuravätska

1| Rengör huden runt kateterns utgångsställe samt katetern inifrån och ut med klorhexidinsprit. När huden runt katetern är torr kan du sätta på det nya förbandet.

placerar en skumgummiplatta så att slitsen omger den kvarliggande katetern

2 | Placera skumgummiplattan så att slitsen omger katetern.

rullar upp kvarliggande kateter med lock mot en skumgummiplatta

3 | Rulla ihop katetern och lägg den mot skumgummiplattan.

täcker kvarliggande kateter med kompresser

4 | Täck katetern och skumgummiplattan med kompresser.

drar bort det textade skyddpappret på ett tegaderm-förband

5 | Ta av båda handskarna. Frilägg den självhäftande ytan på förbandet genom att dra bort det textade skyddspappret.

tryck fast tegaderm-förbandet

6 | Centrera förbandet över kompresserna och tryck fast det på huden runt om.

ta bort mittdelen av skyddspappret utan text från tegaderm-förband

7 | Ta bort mittdelen av skyddspappret utan text från förbandet.

drar av den yttre ramen på ett Tegaderm förband

8 | Ta försiktigt av ramen av skyddspapper utan text från förbandet och jämna till hela det självhäftande filmförbandet från mitten ut mot kanterna.

OBS: Släng förbandsmaterialet enligt lokala bestämmelser.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ