Dränageanvisningar


Utförliga dränageanvisningar och information om våra dränageset hittar ni i dokumentet Information för läkare och vårdpersonal. Vi rekommenderar även att ni får en gratis utbildning innan ni får er första patient, kontakta oss gärna!

Vid dränage - tänk gärna på att:

  • Välja en lämplig plats med hänsyn till hygien och möjlighet till vila.
  • Ha en bra, jämn yta att duka upp materialet på.
  • Använda aseptisk teknik.
  • Inte lämna patienten ensam under dränaget.
  • Hålla klämman på dränageslangen i handen under dränaget.
  • Inte ha dränagepåse/-flaska kopplad kontinuerligt.
  • Slänga använt material väl förpackat i hushållssoporna.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ