Kateterpass


Kateterpasset är ett krav enligt den nya lagen för medicintekniska produkter (MDR) som började gälla i maj 2021. En kvarliggande kateter räknas som ett implantat och då måste ett implantationskort medfölja produkten. Vi kallar alltså implantationskortet för ett kateterpass. Det höjer patientsäkerheten och innehåller all viktig information om katetern som ska implanteras. Med detta är det möjligt för patienter och läkare att spåra produkten tillbaka till tillverkaren. Vid eventuella komplikationer eller nödfall hittar man relevant medicinsk information om patienten och katetern i passet, samt rätt kontaktperson.

Fyll i kateterpasset

Kateterpasset kan du fylla i och skicka med patienten hem. Informera gärna patienten att ta med kateterpasset vid alla besök till sjukvården, så att även andra kliniker vet vilken sorts kateter patienten har.

drainova® och drainova® ArgentiC katetrarna är anpassade till den nya lagstiftningen och innehåller därför ett kateterpass. PleurX™/PeritX är registrerat enligt MDD och innehåller ännu inget implantationskort.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ