Före implantation


Förberedelser före en implantation av en kvarliggande kateter

En bra rutin är att alltid kontakta din representant på ewimed när ni har planerat datum för implantation av en kvarliggande kateter. Vi hjälper självklart till med planering, implantationsutbildning, samt stöd på plats vid implantationen. Dessutom är det bra att tänka på följande:

 • Skicka information till remittenten om patienten kommer från en annan enhet. Kommunicera så att det tydligt har framgått att det måste finnas mycket vätska i buken/pleura för att ni ska kunna lägga katetern. Har patienten en engångskateter bör man dra denna några dagar före ingreppet.
 • Informera patienten och förmedla gärna vår broschyr, se Information till patienten.
 • Om patienten är kvar på sjukhuset efter implantationen: Kontrollera att ansvarig personal har kunskap och material att dränera patienten. Kontakta oss om utbildningsbehov föreligger.
 • Det är viktigt att veta vem som ska sköta dränaget i hemmet och att de har kunskap. Förmedla kontakt med oss om utbildningsbehov föreligger.
 • Kontrollera att det finns nödvändigt material för en kateterinläggning, se vår broschyr Information för läkare och vårdpersonal.
 • Står patienten på blodförtunnande medicin? Kontakta i så fall läkare för att kontrollera om det ska sättas ut några dagar före ingreppet.

Förberedelser i anslutning till implantation

 • Provtagning inför ingreppet, som förslagsvis blodstatus.
 • Hygienförberedelser, t ex dubbeldusch kvällen före och på operation osv. Kontakta oss gärna för mer information.
 • Evtl. läkemedel före ingreppet.
 • Ingreppet sker under sterila förhållanden. För att minimera risken för infektion bör personalen bära mössa och munskydd i ingreppsrummet. Operatören och assisterande personal ska vara sterilklädda med rock och handskar. Vi rekommenderar ytterligare en person som inte är sterilklädd.
 • Tänk på att det kan läcka ut mycket vätska under ingreppet. Lägg en uppsugande duk under patienten, alternativt sätt en steril uppsamlingspåse utanpå den sterila klädseln.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ