Explantation av katetern


Den kvarliggande katetern kan ligga så länge man behöver den. Ibland kan man ändå behöva ta bort katetern. När det kommer mindre än 50 ml vätska vid tre dränagetillfällen i rad, kan ett av de följande exemplen vara orsaken:

 • Patientens sjukdomsförlopp gör att det inte bildas mer ascites eller pleuravätska.
 • En pleurodes har uppstått.
 • Katetern ligger i en ficka utan vätska.
 • Det är stopp i katetern, vilket inte kan avhjälpas med spolning.

Om du då behöver ta bort katetern rekommenderar vi följande rutin:

Rutin för explantation av kvarliggande kateter

 1. Kontrollera blödningsparametrar.
 2. Förbered en arbetsplats under sterila förhållanden.
 3. Positionera patienten så att det är lätt att komma åt katetern.
 4. Generöst med lokalbedövning vid kateterns utgångsställe (vänta tills den har hunnit verka).
 5. Känn med fingrarna efter var polyestermanschetten finns (tjockare del).
 6. Gör ett snitt i huden direkt vid kateterns utgångsställe. Använd en trubbig peang eller liknande för att frigöra manschetten genom cirkulerande rörelser runt manschetten. Det är bara kateterns manschett som växer fast i den subkutana vävnaden, men det kan uppstå försvårande omständigheter pga. kateterns position eller tumörväxt.
 7. En hand läggs försiktigt över den tunnelerade delen som motstånd och katetern dras ut med den andra handen. Om inte hela katetern går att dra ut gör man ytterligare ett snitt i slutet av den tunnelerade delen. Till orientering kan hudsuturerna vid punktionsstället hjälpa. Sedan kan man ta bort den delen av katetern som går in i kroppen separat.
 8. Avslutningsvis hudsuturer vid incisionen / incisionerna.
 9. Förband

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ