Våra kolleger på fenik AG i Schweiz

06 november 2020

medarbetarna på fenik AG i Schweiz

Våra kompetenta kolleger på fenik AG i Schweiz hjälper sedan 2009 patienter till bättre livskvalitet och avlastar samtidigt sjukvården. De har nu 20 medarbetare över hela Schweiz som tillsammans utgör en förstklassig serviceorganisation och arbetar med patienten i fokus. De vänder sig till många olika specialistområden såsom thoraxkirurgi, lungmedicin, gastroenterologi, hematologi, onkologi, bukkirurgi, gynekologi och kardiologi.

Som experter på dränage av pleuravätska och ascites hjälper de till med allt från stöd vid implantation till utbildning av patienter i hemmet.

Vi är glada över att ha dessa kunniga kolleger i vårt europeiska team och utbyter ofta erfarenheter som hjälper oss att ständigt förbättras.


Andra inlägg

Andra inlägg

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ