Våra engagerade sjuksköterskor på jobbet

17 april 2020

Här ser ni våra engagerade, legitimerade sjuksköterskor på jobbet.

Vårt fokus har den senaste månaden varit att se till att svårt sjuka patienter med återkommande pleuravätska eller ascites inte utsätts för smitta. Dessa patienter har en högre risk att utveckla ett allvarligt sjukdomsförlopp med Covid-19. Genom att de får en PleurX slipper de vara inlagda på sjukhus och kan behandla vätskan hemma.

Våra legitimerade sjuksköterskor har hjälpt enheter, som har personalbrist, med olika saker. Förutom att assistera vid operation för inläggande av PleurX kateter har de även åkt hem till patienter och hjälpt till med dränage.
Utöver det har undervisning varit en viktig del i arbetet. Vi har undervisa personal, patienter och närstående både på plats och via onlinemöten för att säkerställa patientsäkerheten. Möjligheten för anhöriga att kunna hjälpa till för att minska antalet hembesök av hemsjukvården har varit mycket uppskattad.

Patienter med återkommande vätska i lungsäcken eller bukhålan ska få vara hemma. Därför hyllar vi på fenik idag våra sjuksköterskor som ger sitt yttersta för varje patient.

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ