Min produkt

Våra dränageset gör det lätt för patienter som lider av återkommande pleuravätska eller ascites att tappa ut vätskan i hemmet. Det är säkert och bekvämt och dessutom behöver man ingen sjukhusvistelse.

Man kopplar bara dränageseten tillfälligt till den implanterade katetern och tar sedan bort dem igen direkt efter tappningen. Därmed får patienten tillbaka livskvalitet och maximal rörelsefrihet.

Min produkt

Våra dränageset gör det lätt för patienter som lider av återkommande pleuravätska eller ascites att tappa ut vätskan i hemmet. Det är säkert och bekvämt och dessutom behöver man ingen sjukhusvistelse.

Man kopplar bara dränageseten tillfälligt till den implanterade katetern och tar sedan bort dem igen direkt efter tappningen. Därmed får patienten tillbaka livskvalitet och maximal rörelsefrihet.


Läkaren rekommenderar vilket dränageset som passar bäst beroende på vilken sorts vätska och vilken mängd som du ska tappa ut. På alla våra produkter är det lätt att avläsa vilken mängd du har dränerat.

Här kan du informera dig över våra dränageset för hemmabruk.

Våra medarbetare utbildar dig, närstående eller hemsjukvård i hur man använder produkterna. Mer information hittar du under ewimed service.

Korta dränageanvisningar hittar du i vår broschyr Patient- och dränageinformation

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ