Förbättra patienters livskvalitet

Förbättra patienters livskvalitet

Med våra kvarliggande katetrar för recidiverande pleuravätska och ascites ger du patienten kontinuerlig symptomlindring och förbättrad livskvalitet. Patienten kan ofta skrivas ut från sjukhuset i anslutning till kateterinläggningen. Sedan kan patienten antingen själv dränera vätskan hemma, eller med hjälp av närstående eller hemsjukvård.

Denna behandlingsform ger patienten sin livskvalitet tillbaka, lindrar effektivt symptomen och avlastar samtidigt sjukhusets resurser.

PleurX kateter

Ju tidigare i sjukdomsförloppet katetern läggs, desto större nytta för patienten

Upprepade tappningar leder till fler sjukhusbesök, ökad risk för stickskador och infektioner samt onödig oro och besvärliga symtom för patienten. Därför är det viktigt att uppmärksamma när patienten tappas på vätska för andra gången så att man kan erbjuda en PleurX i stället för den tredje tappningen.

Internationella riktlinjer för malign pleuravätska och ascites säger tydligt att man tidigt bör överväga tunnelerade kvarliggande katetrar som behandling. Studier på benign pleuravätska och ascites visar också på goda resultat.

Förutom en hög patientnytta ger behandlingsmetoden också en lägre kostnad än alternativa behandlingsmetoder eftersom vården sparar sjukhusvistelser och alla därmed förbundna kostnader.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om denna behandlingsform?

Behandlingsförslag

Vill du veta mer om våra produkter?

Våra produkter
50-7505 ewimed dränageset

Vill du ha personlig kontakt?

Om du vill ha personlig kontakt kan du gärna fylla i formuläret här nedan. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.

    Fält som är markerade med en * måste fyllas i.