Planera inför sommaren 2020

27 maj 2020

Sommaren är här! Vi håller öppet hela sommaren. Det går alltid att få support och beställa produkter.

Planera inför sommaren så att era patienter kan vara hemma och ni avlastar sjukvårdens resurser. Det kan vara skönt för patienten att få PleurX på plats i god tid. Tveka inte att ringa oss om ni har problem med personal, vi kommer gärna och assisterar vid ingreppet.

PleurX skyddar patienterna från att onödigt utsättas för smittorisk. Patienter, som har behov av PleurX, bör få katetern inlagd tidigt. På så sätt kan de få vård hemma istället för att komma till sjukhuset upprepade gånger för tappning. Många läkare remitterar för PleurX redan vid andra eller tredje tappningstillfället, och det gör man även i studier av hänsyn till patienternas mående. I internationella riktlinjer konstateras att man sparar sjukhusvistelser med en PleurX jämfört med alternativa behandlingar.

Har ni någon patient som vill tappa själv för att minska antalet hembesök hjälper vi gärna till att utbilda patient och eller närstående.

Vi önskar en skön sommar!


Andra inlägg

Andra inlägg

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ