Levercirros

Lider du eller en dig närstående av levercirros (skrumplever) och har som en följd av sjukdomen fått ascites (vätska i buken) eller pleuravätska (vätska i lungan)? Vad kan du göra för att lindra dessa besvärliga symptom?

Vi har lösningen!

Här kan du läsa mer om våra produkter

Hos 60% av patienterna med levercirros bildas under sjukdomsförloppet ascites (bukvätska)1. Mer sällan bildas pleuravätska (vatten i lungsäcken). Utöver själva sjukdomen belastar dessa vätskeansamlingar i magen eller bröstkorgen patienten mycket. Symptomen är tryck eller smärta i magen eller bröstkorgen, matsmältningsproblem, illamående, ökat magomfång, andnöd eller ostadig gång.

Här kan du läsa mer om ascitesHär kan du läsa mer om pleuravätska

För att lindra dessa symptom finns det olika behandlingsalternativ som läkaren kan välja mellan:

Här får du veta mer om levercirros

Vilka fördelar har ewimeds dränageset?

 • självständigt, snabbt och säkert dränage i hemmet
 • inga ytterligare sjukhusvistelser för att tappa ur vätska
 • enkel och patientsäker användning
 • inga upprepade, smärtsamma engångstappningar
 • ett enda ingrepp med lokalbedövning för att lägga in katetern
 • högsta säkerhet tack vare den unika kopplingen mellan katetern och dränageseten
 • ökad självständighet och rörlighet för dig som patient
 • minskad infektionsrisk
 • alla patienter i en studie skulle välja den tunnelerade katetern igen2
Ladda ner informationsmaterial
Här kan du läsa mer om våra produkter

Patienter och närstående pratar om levercirros...


ewimed service


Katetern som man dränerar vätskan med är en mjuk, följsam silikonslang. Implantationen är ett litet minimalinvasivt ingrepp med en kort sjukhusvistelse. När du skrivs ut från sjukhuset bokar en av våra medarbetare en utbildning.  Under utbildningen förklarar vi för dig eller din vårdpersonal steg för steg hur man använder våra dränageset och hjälper dig att få reda på hur du bäst beställer mer material.

Mer om ewimeds service

Kvarliggande kateter förklarad på 2 minuter

Mer information om levercirros (skrumplever)

Levern bryter bland annat ner gifter som har kommit in i kroppen. En sjukdom i eller skada på levern kan leda till att den inte längre fungerar som den ska och inte kan bryta ner alla gifter i vår kropp. I fortskridet stadium pratar man då om levercirros (skrumplever).

Levercirros (skrumplever) är ett framskridet stadium av en leversjukdom, när levercellerna skadas och ersätts med ärrvävnad (fibros). Denna vävnad kan inte upprätthålla funktionen hos frisk levervävnad.

Vid en leverfibros, som även kallas leverinflammation, ersätts levervävnaden av bindväv. Leverns struktur kvarstår. Om orsaken kan behandlas kan levervävnaden återhämta sig. Om orsaken inte behandlas kan detta leda till levercirros, vilket är en bestående skada på levern.

Cirros kommer från det grekiska ordet kirrhós och betyder „gul“. På grund av den ärrade vävnaden färgar sig levern ofta gulaktig.

Den vanligaste anledningen till en levercirros är alkoholmissbruk, men även andra sjukdomar kan leda till levercirros, som till exempel kroniska eller autoimmuna leversjukdomar, fettlever, sällsynta metaboliska sjukdomar, men även hepatitvirus (oftast hepatit B eller C).
För att förhindra att levercirrosen framskrider måste först den bakomliggande sjukdomen behandlas.

Levercirros upptäcks ofta väldigt sent, då man i början inte har några tydliga besvär. Den kan diagnostiseras genom förändrade blodvärden, bilddiagnostik (som en ultraljudsundersökning eller en MRT, magnetisk resonans tomografi) och en leverbiopsi (vävnadsprov från levern).
I ett senare stadium kan en levercirros leda till en tryckkänsla i övre delen av magen, väderspänningar, illamående eller hudförändringar. Några exempel på hudförändringar är:

 • Spindelnevus (stjärnformade kärlförändringar), framförallt i i ansiktet och dekolletaget.
 • Klåda
 • Hårbortfall på magen
 • Rodnad i handflatan
 • Vita naglar

Andra tecken kan vara:

 • Gulsot (hud och ögonvitor blir gula)
 • Ascites (vätska i buken), som i sin tur orsakar smärta i magen och andnöd. Kan även leda till infektion i bukhinnan och njursvikt.
 • Förhöjt blodtryck i portådern (eftersom levern är skadad störs blodflödet och blodet samlas framför levern. Det leder till ett förhöjt tryck i portådern).
 • Viktnedgång
 • Störning av hjärnfunktionen (eftersom levern är skadad och inte kan bryta ner alla gifter kan det skada hjärnan).
 • Levercancer

Man kan stoppa upp utvecklingen av en levercirros när man känner till orsaken. På ett framskridet stadium finns möjlighet till en levertransplantation.
Om det uppstår ascites (bukvätska) eller pleuravätska (vätska i lungsäcken), bör detta behandlas för att undvika ytterligare besvär. Vid återkommande vätska kan man implantera en kateter för dränage. Till katetern kan man koppla ett dränageset enligt läkares ordination för att tappa ur vätskan. Detta kan enkelt göras i patientens hem.

Har du frågor?

Kontakta oss nu eller klicka här för att hitta ett urval av vanliga frågor. 

Kontakta oss nuVanliga frågor

1Min T, et al.: Management of refractory ascites in patients with cirrhosis. British Society of Gastroenterology. 2019

2Selvan et al.: Case Report: Indwelling Pleural Catheter Based Management of Refractory Hepatic Hydrothorax as a Bridge to Liver Transplantation. Frontiers in Medicine. 2021