fenik AB i Sverige och fenik AG i Schweiz har bytt namn till ewimed Sweden AB och ewimed Switzerland AG

Nu har både fenik AB i Sverige och fenik AG i Schweiz bytt namn till ewimed och därmed tydliggjort att de är en del av ewimed-familjen.

I nedanstående intervju med våra VD:ar Egon Wiest, Renate Marti och Tomas Jalrup får ni veta mer om namnbytet:

Egon Wiest, VD på ewimed GmbH

Historia:

”Vi har under de senaste 15 åren tillsammans med våra kunder i Schweiz och Sverige mycket framgångsrikt etablerat PleurX dränageprodukter på marknaden.
Parallellt har vi med drainova produkterna byggt upp en egen produktlinje som är baserad på många av marknadernas specifika krav. Nu var det tid att även på marknadssidan reagera på denna situation och ha allt under samma tak.”

Namnbyte:

”Vi har tydligt kommunicerat namnbytet och förmedlat det till våra kunder. Vad jag förstår har det varit klart för kunderna att inget har ändrats, utan de kan fortsätta att arbeta tillsammans med samma människor på det nära och förtroendefyllda sätt som man har gjort tidigare.”

Nuvarande status:

”Efter att namnbytet har ägt rum i Schweiz för någon månad sedan, och i Sverige redan i början av året, är jag mycket nöjd med hur processen har genomförts. Vi har blivit mycket starkare som en stor ewimed-familj. Det är en fördel för våra kunder att vårt nätverk har blivit ännu tätare och processerna har optimerats. Ett stort tack till alla som har varit delaktiga.”

Renate Marti, VD på ewimed Switzerland AG

Tomas Jalrup, VD på ewimed Sweden AB

Varför har fenik bytt namn till ewimed?


Renate Marti: fenik AG grundades i Schweiz 2009 och har alltid varit ett dotterbolag till ewimed GmbH i Tyskland. Målet med namnbytet är att samarbetet mellan vårt bolag i Schweiz och moderbolaget ewimed GmbH i Tyskland ska bli ännu effektivare, särskilt med tanke på hur vi ska möta de nya regulatoriska utmaningarna och hur vi presenterar oss på marknaden.”

Tomas Jalrup: Vårt varumärke var starkt redan före namnbytet, men med det nya namnet är vi ännu starkare. Hälften av vår produktportfolio består av ewimed-produkter och för oss är det viktigt att visa att vi är en del av ett större företag. ewimed GmbH i Tyskland har mycket erfarenhet som vi kan dra nytta av. Med det nya namnet blev varumärket i Sverige automatiskt större, vilket är viktigt när vi samarbetar med våra kunder.”

Hur har ni genomfört namnbytet? Hur såg processen ut?


Renate Marti: Först analyserade vi vilka intressenter som påverkades av namnbytet och hur de påverkades. Vad behöver vi ha koll på och vad måste anpassas. Vem påverkas och hur ska vi kommunicera namnbytet – samt vid vilken tidpunkt.

Tomas Jalrup: Namnbytet var en lagprestation där vår projekt- och marknadschef Rosita i hög grad var inblandad i hela planeringsprocessen och i utförandet av planerna. Vi har noga planerat allt tillsammans med marknads- och IT-avdelningen på ewimed GmbH i Tyskland, samt med övriga medarbetare där. Det var mycket marknadsmaterial samt många kontrakt och andra viktiga dokument som måste ändras och anpassas. Alla har jobbat stenhårt och namnbytet genomfördes framgångsrikt på kort tid.

Hur var namnbytet för dig? Hur har du upplevt det?


Renate Marti: Samarbetet med alla involverade medarbetare på fenik AG samt alla avdelningar på ewimed GmbH var mycket konstruktivt. Alla medarbetare var mycket motiverade och har felfritt omsatt uppgifterna de har fått inom de angivna tidsramarna.

Tomas Jalrup: För oss kändes namnbytet helt normalt och naturligt. När vi startade det nya bolaget i Danmark kom vi på att vi borde byta namn, så att alla bolag i ewimed-gruppen har samma namn, vilket stärker vår samhörighet.

Vilka ändringar har gjorts?


Renate Marti: Förutom vårt namn har bara våra mejladresser och vår webbsida ändrats.

Tomas Jalrup: För oss är det viktigt att visa att vi fortfarande är samma bolag med ett starkt varumärke i Sverige. Vårt nya namn sammanbinder oss med ett av de största bolagen inom detta område i Europa. För många av våra kunder var det lätt att känna igen namnet ewimed, då de redan kände till det från olika produkter. Namnet ewimed är också bättre, då det visar i vilken bransch vi är verksamma. fenik däremot var mer neutralt som namn.

Vilka ändringar påverkar mig som kund / patient?


Renate Marti: För våra kunder innebär det att de måste anpassa vårt namn och våra mejladresser i sina system. Alla kunder har informerats om namnbytet per mejl eller brev.

Tomas Jalrup: Våra patienter och kunder har genast känt igen ewimed från produkterna. För dem är det framför allt viktigt att vi är samma människor som tidigare med samma ”världsklass”-service, dvs. samma företag, bara med ett nytt namn.

Hur samarbetar länderna?


Renate Marti: Personal i avdelningar som export, HR, IT, marknadsföring, QM och R&D har ett nära projektbaserat samarbete och utbyter dagligen erfarenheter.

Tomas Jalrup: Marknadsföring, produktmanagement samt produktutveckling arbetar sedan länge tillsammans och vi utbyter erfarenheter. Samarbeten kan alltid förbättras, även om det hittills har fungerat utan problem, vilket också underlättade namnbytet.
Fördelarna ligger framför allt i företagets storlek. I Sverige är vi 8 medarbetare, men vi har ett stort utbyte av kunskaper och erfarenheter med alla länder.

Har ni fått feedback från kunder angående namnbytet? Om ja, hur såg den ut?


Renate Marti: Inköparna på sjukhusen har på kort tid ändrat kontaktuppgifter i systemen och 80% av beställningarna adresserades redan i första veckan till ewimed Switzerland AG.
Patienterna informeras med brev och det kom ytterst få frågor.
Läkare och vårdpersonal förstår namnbytet och gläds över att de kan fortsätta att jobba med samma personer som hos fenik AG, bara under ett nytt namn.
Vi har också märkt en viss igenkänningseffekt, då de känner igen varumärket från drainova® kateterseten eller dränageseten.

Tomas Jalrup: För kunderna är det viktigaste att vi är samma framstående företag fast under nytt namn. Våra kunder tycker inte att vårt namnbyte är förvirrande eftersom vi kan försäkra dem om att vi fortfarande är vi – nu bara ännu starkare och bättre.

Vilka 3 ord förknippar du med färgerna blått och orange?


Renate Marti: Himmel och hav, solsken och livsglädje.

Tomas Jalrup: blått: professionell, stark och klassisk
orange: innovation och teamwork