Glesbygdsmedicin - vad är det?

03 september 2020

Svensk förening för Glesbygdsmedicin bildades 2002 och samarbetar med internationella organisationer för att förbättra sjukvården för människor i glesbygden. Internationellt heter det rural medicine och är ett akademiskt förankrat begrepp. Man utgår alltså från de behov som finns i glesbygdssamhällen och inte från den professionella arenan. Med långa avstånd för patienterna till sjukhusen krävs en djup förståelse för hur människan påverkas även på andra områden än det medicinska. Men även om avstånden är långa har sjukvårdspersonalen en särskild närhet till patienten, då man ofta känner patienterna väl.

Vi är glada att kunna delta i 2020 års nationella konferens i glesbygdsmedicin som det här året äger rum i Funäsdalen den 2-4 september. För att reducera smittspridningsrisken har arrangörerna med hjälp av digital teknik samordnat föredrag i mindre grupper och möjlighet att delta online.

Våra produkter passar optimalt för patienter som har långt till sjukhus. Med vår kvarliggande kateter PleurX behöver patienten inte längre åka till sjukhus för att tappas på återkommande pleuravätska eller ascites. Patienten själv eller närstående kan enkelt och patientsäkert tappa vätskan i hemmet. Patienten slipper därmed symptom som är förknippade med vätskan och får en högre livskvalitet.

Vi värnar om patienten och hjälper gärna med planering och utbildning. Kontakta oss om du vill veta mer!

Vill du veta mer om pleuravätska och ascites hittar du information här.

Arbetar du inom sjukvården och vill veta mer om denna behandlingsmetod? Här kan du läsa mer


Andra inlägg

Andra inlägg

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ