Besöksförbud kan äventyra patientsäkerheten

18 september 2020

sjuksköterska tränar på implantation av pleurX

Med anledning av att det var internationella patientsäkerhetsdagen igår vill vi lyfta vikten av att få utbilda vårdpersonal i våra produkter.

Medicintekniska företag är en samhällsviktig verksamhet, vilket det även beslutades om när covid-19 bröt ut. Sjukvården utsattes för en extraordinär påfrestning och många inom vården fick plötsligt nya arbetsuppgifter. Med patientsäkerheten som högsta fokus är det då ännu viktigare att samarbetet fungerar så att personalen får tillgång till relevant utbildning.

Samarbetet fungerar oftast bra och vi har fått undervisa på plats, eller med hjälp av digital teknik. Men ibland blir det bara ett nej med hänvisning till besöksförbud. Utbildning är viktigt för att garantera patientsäkerheten. Våra anställda har alla god kunskap om hygienrutiner och hur man använder skyddsutrustning.

Swedish Medtech går nu ut med rekommendationer om att försöka hitta lösningar på hur ett tryggt möte kan ske för att inte äventyra patientsäkerheten. Vi hoppas att det kommer att leda till att anställda inom medicinteknikbranschen ses som en del av pågående vård och undantas från besöksförbud.


Andra inlägg

Andra inlägg

Har du frågor?

Här hittar du några av de vanligaste frågorna.

FAQ